Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây- Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Mầm non Gia Thượngmngiathuonghttps://mngiathuong.longbien.edu.vn28681
2 Mầm non Thạch Cầumnthachcauhttps://mnthachcau.longbien.edu.vn14485
3 MN Hoa Sữamnhoasuahttps://mnhoasua.longbien.edu.vn13868
4 Mầm non Tân Maimntanmaihttps://mntanmai.longbien.edu.vn13635
5 Mầm non Bắc Biênmnbacbienhttps://mnbacbien.longbien.edu.vn13344
6 Mầm Non Bồ Đềmnbodehttps://mnbode.longbien.edu.vn13200
7 MN Việt Hưngmnviethunghttps://mnviethung.longbien.edu.vn13042
8 MN Phúc Đồngmnphucdonghttps://mnphucdong.longbien.edu.vn12953
9 Mầm Non Đô Thị Việt Hưngmndothiviethunghttps://mndothiviethung.longbien.edu.vn12943
10 MN Hoa Maimnhoamaihttps://mnhoamai.longbien.edu.vn12851
11 MN Hoa Thủy Tiênmnhoathuytienhttps://mnhoathuytien.longbien.edu.vn12123
12 Mầm Non Đô Thị Sài Đồngmndothisaidonghttps://mndothisaidong.longbien.edu.vn11841
13 Mầm Non Tràng Anmntranganhttps://mntrangan.longbien.edu.vn10768
14 Mầm non Chim Énmnchimenhttps://mnchimen.longbien.edu.vn10345
15 Mầm non Gia Quất mngiaquathttps://mngiaquat.longbien.edu.vn9567
16 MN Thạch Bànmnthachbanhttps://mnthachban.longbien.edu.vn7550
17 MN Đức Giangmnducgianghttps://mnducgiang.longbien.edu.vn7441
18 MN Thượng Thanhmnthuongthanhhttps://mnthuongthanh.longbien.edu.vn6830
19 MN Phúc Lợimnphucloihttps://mnphucloi.longbien.edu.vn6806
20 MN Giang Biênmngiangbienhttps://mngiangbien.longbien.edu.vn6378
21 MN Gia Thụymngiathuyhttps://mngiathuy.longbien.edu.vn6274
22 Trường mầm non Long Biên Amnlongbienahttps://mnlongbiena.longbien.edu.vn6206
23 Mầm non Hồng Tiếnmnhongtienhttps://mnhongtien.longbien.edu.vn5983
24 MN Ánh Saomnanhsaohttps://mnanhsao.longbien.edu.vn5852
25 MN Bắc Cầumnbaccauhttps://mnbaccau.longbien.edu.vn5340
26 MN Tuổi Hoamntuoihoahttps://mntuoihoa.longbien.edu.vn5209
27 MN Sơn Camnsoncahttps://mnsonca.longbien.edu.vn5205
28 MN Long Biênmnlongbienhttps://mnlongbien.longbien.edu.vn4273
29 MN Ngọc Thụymnngocthuyhttps://mnngocthuy.longbien.edu.vn3620
30 MN Hoa Hướng Dươngmnhoahuongduonghttps://mnhoahuongduong.longbien.edu.vn3131
31 MN Hoa Senmnhoasenhttps://mnhoasen.longbien.edu.vn2914
32 Mầm non Hoa Phượngmnhoaphuonghttps://mnhoaphuong.longbien.edu.vn2864
33 MN Hoa Anh Đàomnhoaanhdaohttps://mnhoaanhdao.longbien.edu.vn2084
34 MN Cự Khốimncukhoihttps://mncukhoi.longbien.edu.vn2076
35 MN Nắng Maimnnangmaihttps://mnnangmai.longbien.edu.vn369

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

     

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

Địa chỉ:Tổ 18, KTĐC, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng -Hồ Thị Tuyến
Liên hệ: SĐT 02462916131 - Fax:| Email: mntrangan@longbien.edu.vn

105