Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây- Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.

Hiệu trưởng

Hồ Thị Tuyến
Hồ Thị Tuyến

Ngày sinh: 3/4/1984

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Trung Mầu - Gia Lâm - HN

Trình độ :Cao học

Điện thoại riêng: 0971388925

Email liên lạc: hothituyen.gl@gmail.com

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương

Ngày sinh: 29/11/1978

Quê quán: Thượng Thanh - Long Biên

Trình độ :ĐH

Vị trí công tác: Phụ Trách chuyên môn

Điện thoại riêng: 0985013121

Email liên lạc: huongnguyenmn78@gmail.com

Trương Thị Bích Ngọc
Trương Thị Bích Ngọc

Ngày sinh: 7/12/1981

Quê quán: Giang Biên - Long Biên

Trình độ :ĐH

Vị trí công tác: Phụ Trách nuôi dưỡng

Điện thoại riêng: 0942000546

Email liên lạc: ngoccanh7881@gmail.com

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

     

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

Địa chỉ:Tổ 18, KTĐC, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng -Hồ Thị Tuyến
Liên hệ: SĐT 02462916131 - Fax:| Email: mntrangan@longbien.edu.vn