Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây- Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.

Có 22 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Bản cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá sự chuyên nghiệp CBCCVC, NLĐ 15-03-2023
2 Bản cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá sự chuyên nghiệp CBCCVC, NLĐ 15-02-2023
3 Bản cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá sự chuyên nghiệp CBCCVC, NLĐ 15-02-2023
4 Bản cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá sự chuyên nghiệp CBCCVC, NLĐ 15-02-2023
5 Bản cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá sự chuyên nghiệp CBCCVC, NLĐ 15-02-2023
6 Bản cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá sự chuyên nghiệp CBCCVC, NLĐ 15-02-2023
7 Bản cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá sự chuyên nghiệp CBCCVC, NLĐ 15-02-2023
8 Bản cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá sự chuyên nghiệp CBCCVC, NLĐ 15-02-2023
9 Bản cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá sự chuyên nghiệp CBCCVC, NLĐ 15-02-2023
10 Bản cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá sự chuyên nghiệp CBCCVC, NLĐ 15-02-2023
11 Bản cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá sự chuyên nghiệp CBCCVC, NLĐ 15-02-2023
12 Bản cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên năm 2023  Đánh giá sự chuyên nghiệp CBCCVC, NLĐ 15-02-2023
13 Bản cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá sự chuyên nghiệp CBCCVC, NLĐ 15-02-2023
14 Bản cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá sự chuyên nghiệp CBCCVC, NLĐ 15-02-2023
15 Bản cam kết thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên năm 2023

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá sự chuyên nghiệp CBCCVC, NLĐ 15-02-2023
12

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

     

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

Địa chỉ:Tổ 18, KTĐC, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng -Hồ Thị Tuyến
Liên hệ: SĐT 02462916131 - Fax:| Email: mntrangan@longbien.edu.vn