Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây- Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.

Có 27 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch số149- KH/ĐU về phát động phong trào dân vận khéo năm 2023

(Tải File đính kèm)

Kế hoạch số149- KH/ĐU Đảng 02-02-2023
2 Kế hoạch số 150- KH/ĐU triển khai Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ chí Minh và chăm lo đời sống nhân dân năm 2023

(Tải File đính kèm)

150- KH/ĐU Đảng 02-02-2023
3 Công văn 174 -CV/BTGQU Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4 quốc hội khóa XV

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

174 -CV/BTGQU Đảng 23-12-2022
4 Hướng dẫn 25-HD/BCĐTU Hướng dẫn về một số nội dung trong phòng chống tham nhung tiêu cực công văn về chống tiêu cực

(Tải File đính kèm)

25-HD/BCĐTU Đảng 07-11-2022
5 Kế hoach phát động “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ"

(Tải File đính kèm)

  Đảng 07-11-2022
6 Công văn 164-CV/ĐU về việc phát động tham gia Cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ" c

(Tải File đính kèm)

164-CV/ĐU Đảng 07-11-2022
7 Giấy mời số- 37/ ĐU dự trao huy hiệu Đảng 07.11.2022

(Tải File đính kèm)

số- 37/ ĐU Đảng 01-11-2022
8 Công văn 5041CV/VP-TW Sao lục đề cương thông báo nhanh KQ HN TW6 khoá XIII

(Tải File đính kèm)

  Đảng 11-10-2022
9 công văn 154-CV/BTGQU về tổ chức sinh hoạt tư tưởng chính trị đợt 2

(Tải File đính kèm)

154-CV/BTGQU Đảng 01-10-2022
10 Giấy mời số 32-GM/ĐU dự trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2022

(Tải File đính kèm)

  Đảng 20-08-2022
11 Giấy mời số 279/GM-QU hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện chủ đề " Dân vận khéo"

(Tải File đính kèm)

  Đảng 25-07-2022
12 Công văn 123-CV/ĐU nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền, triển khai Nghị quyết lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XIII

(Tải File đính kèm)

123-CV/ĐU Đảng 20-07-2022
13 Kế hoạch 126-KH/QU kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết làn thứ % BCHTW Đảng khóa XIII XIII

(Tải File đính kèm)

126-KH/QU Đảng 20-07-2022
14 Giấy mời số 30-GM/ĐU về việc tham gia hội nghị quán triệt nghị quyết số 15-NQ/TW

(Tải File đính kèm)

30-GM/ĐU Đảng 19-07-2022
15 Lịch công tác tuần 29/2022 của đảng ủy phường Giang Biên

(Tải File đính kèm)

  Đảng 18-07-2022
12

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

     

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

Địa chỉ:Tổ 18, KTĐC, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng -Hồ Thị Tuyến
Liên hệ: SĐT 02462916131 - Fax:| Email: mntrangan@longbien.edu.vn