Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây- Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.

Có 8 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Chỉ thị số 34 của Bộ chính trị về ciệc tiệp tục đổi mới công tác Thi đua khen thưởng

(Tải File đính kèm)

34-CT/TWVăn bản Bộ - TTg CP 16-08-2022
2 Thông tư 51/2020 sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung của chương trình GDMN ban hành kèm theo TT17/2009TT-BGD&ĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng BGD&ĐT đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2016/TT-BGD&ĐT ngày 360/12/2016 của Bộ GD&ĐT

(Tải File đính kèm)

51/2020Văn bản Bộ - TTg CP 02-04-2021
3 Thông tư 01/2021 Quy định mã số tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong CSGD mầm non công lập

(Tải File đính kèm)

01/2021Văn bản Bộ - TTg CP 02-02-2021
4 Thông tư quy định việc lựa chọn đồ chơi học liệu được sử dụng trong các CSGDMN

(Tải File đính kèm)

47/2020-TT-BGD&ĐTVăn bản Bộ - TTg CP 31-12-2020
5 Nghị định số 135 quy định về tuổi nghỉ hưu

(Tải File đính kèm)

135/2020/NĐ-CPVăn bản Bộ - TTg CP 18-11-2020
6 Thể lệ Cuộc thi " Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản Bộ - TTg CP 12-10-2020
7 Thông tư 37 quy định về tổ chức hoạt động sử dụng thư điện tử và CNTT điện tử tại CSGDĐT, phòng GD&ĐT, CSGDMN và giáo dục thường xuyên

(Tải File đính kèm)

37/2020-TT-BGD&ĐTVăn bản Bộ - TTg CP 05-10-2020
8 Côn văn số 1583 V/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trong trường học

(Tải File đính kèm)

1583/BGD&ĐT-GDTCVăn bản Bộ - TTg CP 08-05-2020

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

     

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

Địa chỉ:Tổ 18, KTĐC, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng -Hồ Thị Tuyến
Liên hệ: SĐT 02462916131 - Fax:| Email: mntrangan@longbien.edu.vn