Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây- Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.

Có 21 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 106/02/2023 của sở giáo dục Hà Nội về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 ngành giáo dục

(Tải File đính kèm)

234/KH-UBND Kế hoạch 15-02-2023
2 KH số 3520/KH-SGDĐT về việc Triển khai, thực hiện Chương trình "Xây dựng trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh" giai đoạn 2022-2025

(Tải File đính kèm)

3520/KH-SGDĐTKế hoạch 22-11-2022
3 kế hoạch 3373 Tổ chức tập huấn về phòng, chống Tai nạn thương tích trong trường học ngành GD&ĐT năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

3373/KH-SGD&ĐTKế hoạch 26-10-2022
4 Kế hoạch số 3374/KH-SGD&ĐT về tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó biển đổi khí hậu hành giáo dục giai đoạn 2022- 2025

(Tải File đính kèm)

374/KH-SGD&ĐTKế hoạch 25-10-2022
5 Kế hoạch số 2621 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)

(Tải File đính kèm)

2621/KH-SGD&ĐTKế hoạch 07-09-2022
6 số 1102/KH-SGDĐT kế hoạch đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng và đánh giá xếp loại, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục mầm non,cơ sở giáo dục phổ thông ngành giáo dục và đào tạo

(Tải File đính kèm)

số 1102/KH-SGDĐTKế hoạch 17-05-2022
7 Kế hoạch tuyên truyền giáo dục phòng chống HIV/AIDS ngành giáo dục và đào tạo năm 2022

(Tải File đính kèm)

742/KH-SGKế hoạch 24-03-2022
8 Kế hoạch số 3543/KH-SGD&ĐT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành GDĐT giai đoạn 2022 - 2025

(Tải File đính kèm)

3543/KH-SGD&ĐTKế hoạch 02-11-2021
9 Kế hoạch số 3543/KH- SGDĐT Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành GDĐT giai đoạn 2022 - 2025

(Tải File đính kèm)

số 3543/KH- SGDĐTKế hoạch 22-10-2021
10 Kế hoạch 3487/KH-SGD_ĐT kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đặc biệt ngành chiến thắng dịch bệnh Covid-19 3487/KH-SGD_ĐTKế hoạch 13-10-2021
11 Kế hoạch 3551/KH-SGD&ĐT về tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi truwongf và ứng phó với biến đổi khí hậu năm học 2021- 2022

(Tải File đính kèm)

3551/KH-SGD&ĐTKế hoạch 29-09-2021
12 Kế hoạch số 3186/KH-SGD&ĐT thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định pháp luật ngành GD&ĐT Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

(Tải File đính kèm)

3186/KH-SGD&ĐTKế hoạch 23-09-2021
13 kế hoạch 200 Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, bồi thường của nhà nước năm 2021

(Tải File đính kèm)

200/KH-SGD&ĐTKế hoạch 20-01-2021
14 Công văn 4571 Công tác văn thư lưu trữ ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021

(Tải File đính kèm)

4571/KH-SGD&ĐTKế hoạch 28-12-2020
15 kế hoạch 4169 tăng cường đảm bảo công tác VS,ATTP, phòng chống dịch COvid-19 và công tác y tế trường học

(Tải File đính kèm)

4169/SDG&ĐTKế hoạch 30-11-2020
12

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

     

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

Địa chỉ:Tổ 18, KTĐC, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng -Hồ Thị Tuyến
Liên hệ: SĐT 02462916131 - Fax:| Email: mntrangan@longbien.edu.vn