Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây- Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.

Có 33 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về nội dung kiêm tra nội bộ học kỳ II năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

142/QĐ-MNTAQuyết đinh/ quy chế 03-01-2023
2 Quy tắc ứng xử trong trường mầm non Tràng An năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

120/QĐ-MNTAQuyết đinh/ quy chế 26-10-2022
3 QUYẾT ĐỊNH 105 Về việc ban hành Nội quy của Trường MN Tràng An dành cho Phụ huynh học sinh và khách đến liên hệ công tác năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

105/QĐ-MNTAQuyết đinh/ quy chế 03-10-2022
4 QUYẾT ĐỊNH104 Về việc Ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

104/QĐ-MNTAQuyết đinh/ quy chế 03-10-2022
5 QUYẾT ĐỊNH 103 Kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng năm học 2022 – 2023

(Tải File đính kèm)

103/QĐ-MNTAQuyết đinh/ quy chế 03-10-2022
6 QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy chế Đào tạo – Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBVC - LĐ Trường Mầm non Tràng An

(Tải File đính kèm)

102/QĐ-MNTAQuyết đinh/ quy chế 03-10-2022
7 QUYẾT ĐỊNH 101 Về việc ban hành các quy trình giải quyết công việc nội bộ tại nhà trường năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

101/QĐ-MNTAQuyết đinh/ quy chế 03-10-2022
8 QUYẾT ĐỊNH 100 Về việc ban hành Quy chế làm việc của trường mầm non Tràng An Năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

100/QĐ-MNTAQuyết đinh/ quy chế 03-10-2022
9 QUYẾT ĐỊNH 99 Về việc ban hành Quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

99/QĐ-MNTAQuyết đinh/ quy chế 03-10-2022
10 QUYẾT ĐỊNH 98 Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phúc lợi năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

98/QĐ-MNTAQuyết đinh/ quy chế 03-10-2022
11 QUYẾT ĐỊNH 97 Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản thiết bị, quy định sử dụng tiết kiệm điện Trong trường Tràng An năm hoc 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

97/QĐ-MNTAQuyết đinh/ quy chế 03-10-2022
12 Quyết định 95 v/v thành lập ban chỉ đạo phòng chống bạo lực trong trường học

(Tải File đính kèm)

95/QĐ-MNTAQuyết đinh/ quy chế 22-09-2022
13 Quyết định 85 v/v thành lập BCĐ công tác đảm bảo trật tự ATGT năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

85/QĐ-MNTAQuyết đinh/ quy chế 12-09-2022
14 Quyết định 77 thành lập BCĐ phòng chống tác hại thuốc lá năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

77/QĐ-MNTAQuyết đinh/ quy chế 12-09-2022
15 Quyết định 79 thành lập BCĐ đảm bảo an ninh trật tự trường học năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

79/QĐ-MNTAQuyết đinh/ quy chế 12-09-2022
123

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

     

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

Địa chỉ:Tổ 18, KTĐC, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng -Hồ Thị Tuyến
Liên hệ: SĐT 02462916131 - Fax:| Email: mntrangan@longbien.edu.vn