Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây- Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.

Có 17 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Q/đ V/v kiện toàn tổ chức công tác tiếp nhận thiết bị, lắp đặt trường học điện tử trường MN Tràng An năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

Số 114/QĐ_MNTAQuyết định  01-11-2022
2 Q/đ V/v khai thác, sử dụng WEBSITE Trường MN Tràng An

(Tải File đính kèm)

Số 143/QĐ_MNTAQuyết định  31-10-2022
3 Q/đ V/v kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý và điều hành mô hình trường học điện tử trường MN Tràng An năm học 2022-2023 Số 118/QĐ_MNTAQuyết định  31-10-2022
4 Q/đ Ban hành quy chế quản lý và sử dụng trang thiết bị CNTT Quy chế Quản lý, sử dụng và xử lý thông tin từ hệ thống camera giám sát năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

Số 117/QĐ_MNTAQuyết định  31-10-2022
5 Q/đ V/v ban hành quy chế hoạt động của cổng thông tin điện tử Trường Mầm non Tràng An

(Tải File đính kèm)

Số 116/QĐ_MNTAQuyết định  31-10-2022
6 Quyết định 119 v/v thành lập BCĐ thực hiện " Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nám" trường MN Tràng An năm 2022

(Tải File đính kèm)

119/QĐ-MNTAQuyết định  26-10-2022
7 Thành lập ban biên tập Cổng thông tin điện tử năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

Số 144/QĐ_MNTAQuyết định  29-09-2022
8 Q/đ V/v kiện toàn Tổ công nghệ thông tin năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

Số 89/QĐ- MNTAQuyết định  24-09-2022
9 Q/đ V/v thành lập Ban chỉ đạo tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số năm học 2022-2023 số 78/QĐ- MNTAQuyết định  24-09-2022
10 Q/đ: V/v kiện toàn Ban chỉ đạo điều hành Cổng thông tin điện tử trường MN Tràng An năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

số 68/QĐ-MNTAQuyết định  24-09-2022
11 Quyết định số 116 vè việc ban hành nội quy các phòng học mô hình trường học điện tử MN Tràng An

(Tải File đính kèm)

số 116 QD- MNTAQuyết định  30-09-2021
12 Quyết định số 117 về việc ban hành quy chế khai thác sử dụng cổng TTĐT trường MN Tràng An năm học 2021- 2022

(Tải File đính kèm)

120/ QD- MNTAQuyết định  30-09-2021
13 Quyết định 120 về việc thành lập tổ bàn giao CSVC- tràng thiết bị mô hình trường họcđiện tử trường MN Tràng An

(Tải File đính kèm)

số 120/ QD- MNTAQuyết định  30-09-2021
14 Quyết định 121 quyết định về việc khai thác, sử dụng Website trường MN Tràng An

(Tải File đính kèm)

121/QĐ-MNTAQuyết định  30-09-2021
15 quyết định 118 quyết định ban hành quy chế qunr lý, sử dụng và xử lý thông tin tù hệ thống camera giám sát của trường Mn Tràng An

(Tải File đính kèm)

số 118/ QD- MNTAQuyết định  30-09-2021
12

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

     

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

Địa chỉ:Tổ 18, KTĐC, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng -Hồ Thị Tuyến
Liên hệ: SĐT 02462916131 - Fax:| Email: mntrangan@longbien.edu.vn