Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây- Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.

Có 21 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 K/h triển khai thực hiện mô hình trường học điện tử tháng 2/2023

(Tải File đính kèm)

Số 07/KH-MNTAKế hoạch 03-02-2023
2 K/h triển khai thực hiện mô hình trường học điện tử tháng 1/2023

(Tải File đính kèm)

Số 01/KH-MNTAKế hoạch 05-01-2023
3 K/H triển khai mô hình trường học điện tử tháng 12/2022

(Tải File đính kèm)

Số 94/KH-MNTAKế hoạch 06-12-2022
4 K/h triển khai thực hiện mô hình trường học điện tử tháng 11/2022

(Tải File đính kèm)

Số 86/KH_MNTAKế hoạch 04-11-2022
5 K.h thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

Số 83/KH_MNTAKế hoạch 28-10-2022
6 K/h Viết tin bài 2022-2023

(Tải File đính kèm)

Số 79/KH_MNTAKế hoạch 14-10-2022
7 Kế hoạch 75 Thu Chi năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

75/KH-MNTA ngày 06/10/2022Kế hoạch 10-10-2022
8 K/h triển khai thực hiện mô hình trường học điện tử tháng 10/2022

(Tải File đính kèm)

Số 73/KH_MNTAKế hoạch 05-10-2022
9 K/H triển khai "Mô hình trường học điện tử" năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

Số 40/KH-MNTAKế hoạch 09-09-2022
10 Triển khai thực hiện mô hình trường học điện tử tháng 9/2022 Số 34/KH-MNTAKế hoạch 06-09-2022
11 Kế hoạch số 24 thực hiện mô hình trường học điện tử tháng 5/2022

(Tải File đính kèm)

số 24/KH-MNTAKế hoạch 01-05-2022
12 Kế hoạch số 23 thực hiện mô hình trường học điệnj tử tháng 4/2022

(Tải File đính kèm)

số 23/KH-MNTAKế hoạch 01-04-2022
13 Kế hoạch số 22 thực hiện mô hình trường học điện tử tháng 3/2022

(Tải File đính kèm)

số 22/KH-MNTAKế hoạch 01-03-2022
14 Kế hoạch số 21 thwucj hiện mô hình trường học điện tử tháng 2/2022

(Tải File đính kèm)

số 21KH-MNTAKế hoạch 01-02-2022
15 Kế hoạch số 20 thực hiện mô hình trường học điện tử tháng 01/2022

(Tải File đính kèm)

số 20/KH-MNTAKế hoạch 01-01-2022
12

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

     

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

Địa chỉ:Tổ 18, KTĐC, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng -Hồ Thị Tuyến
Liên hệ: SĐT 02462916131 - Fax:| Email: mntrangan@longbien.edu.vn