Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây- Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.

Có 27 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Hướng dẫn số 188/PGDĐT-GDTrH ngày 12/10/2022 của Phòng giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022-2023;

(Tải File đính kèm)

188/PGDĐT-GDTrH Hướng dẫn 05-11-2022
2 Hướng dẫn số 05 Thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non quận Long Biên năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

05/HD-PGD&ĐTHướng dẫn 03-11-2022
3 Công văn 146 /HD-PGD Công tác tháng 8 nam 2022 cấp MN

(Tải File đính kèm)

146 /HD-PGD Hướng dẫn 04-08-2022
4 Hướng dẫn số 129/PGD và ĐT v/v HD trong tâm công tác tháng 6,7/2022 cấp học MN.

(Tải File đính kèm)

Số 129/PGD và ĐTHướng dẫn 03-06-2022
5 Số 71/PGD&ĐT v/v hướng dẫn trọng tâm công tác tháng 5/2022 cấp mầm non

(Tải File đính kèm)

Số 71/PGD&ĐTHướng dẫn 29-04-2022
6 Công văn số 30/PGD&ĐT hướng dẫn thực hiện công tác chuẩn bị đón trẻ mầm non trở lại trường học

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

30/PGD&ĐTHướng dẫn 12-04-2022
7 Hướng dẫn công tác viết skkn năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

13Hướng dẫn 01-04-2022
8 Hướng dẫn trọng tâm công tác tháng 3/2022 cấp mầm non

(Tải File đính kèm)

19/PGD&ĐTHướng dẫn 07-03-2022
9 Hướng dẫn số 198/PGD&ĐT hướng dẫn trọng tâm công tác tháng 11 cấp mầm non

(Tải File đính kèm)

số 198/PGD&ĐTHướng dẫn 02-11-2021
10 Hướng dẫn số 05/HD-PGDĐT triển các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính ngành nghề năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

05/HD-PGDĐT Hướng dẫn 14-10-2021
11 Hướng dẫn 05/HD-PGDĐTtriển các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính ngành nghề năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

05/HD-PGDĐTHướng dẫn 13-10-2021
12 HD 190/PGD&ĐT thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học Năm học 2021- 2022;

(Tải File đính kèm)

190/PGD&ĐTHướng dẫn 08-10-2021
13 Hướng dẫn số 184/HD-PGD&ĐT hướng dẫn trọng tâm công tác tháng 10/2021 cấp MN

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

84/HD-PGD&ĐTHướng dẫn 05-10-2021
14 Dự thảo hướng dẫn thực hiện Quy chế quy môn giáo dục mầm non năm học 2021-2022  Hướng dẫn 01-09-2021
15 Dự thảo hướng dẫn thực hiện Quy chế quy môn giáo dục mầm non năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Hướng dẫn 01-09-2021
12

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

     

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

Địa chỉ:Tổ 18, KTĐC, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng -Hồ Thị Tuyến
Liên hệ: SĐT 02462916131 - Fax:| Email: mntrangan@longbien.edu.vn